Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Siłownia Pamięci – nowe materiały do zajęć grupowych

31.3.2022

Grafika artykułu: Na niebieskim tle pulpit monitor komputerowy - wyświetlają się na nim informacje na temat nowych scenariuszy zajęć. Nad monitorem czerwony napis "Siłownia Pamięci", pod monitorem biało-czarny napis "Nowe materiały do zajść grupowych". Na samym dole, na białym polu logotyp Fundacji Stocznia. Fundacja Stocznia sukcesywnie wzbogaca zasoby Siłowni Pamięci i odpowiada na potrzeby seniorów, ich rodzin oraz pracowników placówek wspierających i aktywizujących osoby starsze.

Fundacja przygotowała nową publikację „Scenariusze zajęć 2022”, która jest kontynuacją „Scenariuszy zajęć 2019”, razem stanowią zbiór praktycznych materiałów do prowadzenia grupowych treningów umysłu dla osób starszych.

Grupowe treningi umysłu dla osób starszych najczęściej oferowane są przez różnego rodzaju placówki m.in. UTW, DPS, OPS, kluby seniora, biblioteki i domy kultury. Specjalnie dla prowadzących zajęcia Fundacja przygotowała materiały do ćwiczenia wielu funkcji poznawczych, np. pamięci, logicznego myślenia, kreatywności, koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Mózg nie lubi rutyny! Należy mu dostarczać nowych wyzwań – wykonywać ćwiczenia pamięciowe, językowe, matematyczne i manualne oraz utrzymywać relacje społeczne. Najlepiej trenować w grupie, systematycznie i dobrze się bawiąc.

Plik ze scenariuszami do pobrania znajduje się na stronie:

Szczegóły: