Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Siłownia pamięci – treningi umysłu z bliskimi

01.2.2021

Fundacja Stocznia w ramach projektu Siłownia Pamięci, z racji na panującą pandemię, przygotowała specjalne materiały do treningu umysłu w warunkach domowych z bliskim członkiem rodziny.

Zaburzenia pamięci w wieku senioralnym mogą mieć różny charakter i przebiegać z różnym natężeniem – od niewielkich kłopotów z pamięcią, aż po choroby otępienne, które są jedną z najczęstszych przyczyn niesamodzielności osób starszych.
Z myślą o rodzinach i seniorach cierpiących na zespoły otępienne lub łagodne zaburzenia poznawcze spowodowane wiekiem, depresją, zaburzeniami lękowymi czy somatycznymi w ramach projektu Siłownia Pamięci powstały nowe materiały do treningu funkcji poznawczych – to treningi umysłu dla osób starszych wykonywane w parach, np. z członkiem rodziny.

Treningi w parach

Materiały skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby wzbogacić codzienną opiekę nad seniorem – niezależnie od doświadczenia czy też przestrzeni działania. Z powodzeniem mogą z nich korzystać zarówno terapeuci w domach dziennego pobytu, jak i członkowie rodzin sprawujący opiekę nad osobami starszymi w domu.

Przygotowane w ramach Siłowni Pamięci zajęcia mają na celu:

  • aktywizację poznawczą osoby starszej,
  • zbudowanie i wzmocnienie relacji z opiekunem,
  • redukcję trudnych zachowań,
  • poprawę emocjonalnego funkcjonowania seniora (polepszenie nastroju, zmniejszenie niepokoju).

Projekt Siłownia Pamięci prowadzi Fundacja Stocznia. Wszystkie materiały są bezpłatne i udostępnione w formie plików PDF na stronie:

Siłownia pamięci

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.