I Kadencja Miejskiej Rady Seniorów

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów pierwszej kadencji został powołany odrębną uchwałą Nr XXXII/319/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 roku.

Klikając na link uchwała - skład osobowy MRS można poznać jej treść.