Składanie deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania – nowy obowiązek

Grafika artykułu: zdjęcie czerwonego dachu z kominem, z komina wydobywa się żółtoszary dym.
fot. UMP

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków przypomina, że każdy właściciel lub zarządca domu powinien złożyć deklarację, w której wskaże źródło ogrzewania. Za jej brak grozi grzywna.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała, by zbierać informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków – dane te mają pomóc w wymianie pieców i w walce ze smogiem. W praktyce wiąże się ona z tym, że od 1 lipca 2021 roku. każdy właściciel lub zarządca budynku powinien złożyć deklarację, w której wskaże, czym ogrzewa swój dom.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i lokale usługowe, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW. Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy zgłosić każde źródło ciepła, czyli kocioł grzewczy, piec kaflowy, kuchnię węglową, piec wolnostojący, kominek gazowy, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, kolektory słoneczne, ogrzewanie elektryczne lub gazowe.

Deklarację można pobrać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Gdzie złożyć deklarację?

Deklarację zgłosić można:

Uwaga! Składając wniosek osobiście, najpierw należy umówić się na wizytę:

  • poprzez zakładkę na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń: „umów się na wizytę”,
  • lub dzwoniąc do Poznań Kontakt pod numer 61 646 33 44.

Podczas wizyty w Poznańskim Centrum Świadczeń jego pracownicy pomogą wypełnić wniosek. Następnie wprowadzą deklarację do systemu. W dokumencie należy wskazać: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku i jego adres, opcjonalnie można podać też e-mail i numer telefonu. Trzeba podać również adres nieruchomości, w obrębie której znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Ważne! Właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 roku – od tego dnia właściciel lub zarządca istniejącego już budynku ma 12 miesięcy, by to zrobić. W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Ważne! Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła. Powinien to zrobić wyłącznie właściciel lub zarządca. Deklaracji nie muszą również składać poszczególni mieszkańcy bloków – chyba, że w ich lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, np. kominek. Wówczas deklarację powinni złożyć samodzielnie.

Każdemu, kto nie dopełni obowiązku, grozi grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Szczegółowe informacje:

Źródło: www.poznan.pl