Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Grafika artykułu: po lewej stronie szkic sylwetki Aleksandry Fredry, obok napisy: "regionalny konkurs poetycki" oraz "na smaczne Fraszki i Blubraszki"

Można pięknie gotować, ale można też pięknie mówić i pisać o jedzeniu: potrawy, produkty i inne przysmaki regionalne, ale również zwyczaje związane z kulinariami charakterystyczne dla Wielkopolski to temat regionalnego konkursu poetyckiego „Smaczne Fraszki i Blubraszki”, organizowanego przez Instytut Skrzynki.

Do 10 czerwca mieszkańcy Wielkopolski, którzy ukończyli 12. rok życia, mogą zgłaszać humorystyczne fraszki, rymowanki i „blubraszki” (rymowanki w gwarze poznańskiej) o szeroko pojętej tematyce regionalnych kulinariów, w tym o kuchni wielkopolskiej, historiach i sytuacjach związanych z lokalnymi zwyczajami kulinarnymi i tradycjami, w których kulinaria stanowią istotny element.

Utwory te mogą mówić na przykład o: pyrach i gziku, rogalach świętomarcińskich, parzybrodzie, bigosie wielkopolskim, zupie ślepe ryby z myrdyrdą, pączkach, czarnej polewce, szagówkach, zimnych nóżkach, plyndzach, kaczce z pyzami, drożdżowej babie wielkanocnej z rodzynkami, białej kiełbasie oraz wielu innych charakterystycznych produktach dla tej części kraju, ale też kulinarnych zwyczajach. Mogą też dotyczyć zachowania przy stole czy przygotowań do rodzinnej uroczystości oraz biesiady.

Zasady i zgłoszenia w ramach konkursu

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę utworów swojego autorstwa w języku polskim lub gwarze poznańskiej. Prace należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej w plikach: PDF, PNG lub JPG oraz dodatkowo w plikach edytowalnych Word.

Przygotowane prace w plikach elektronicznych wraz ze skanem podpisanego zgłoszenia konkursowego i oświadczenia należy przesłać na adres e-mail: konkursfraszki@instytutskrzynki.pl.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny są na stronie internetowej:

Powołana komisja konkursowa, oceniając prace, będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność pracy, styl i język pracy, prawidłowe użycie języka gwary poznańskiej (dotyczy „blubraszek”). Zgłoszenia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 12 do 16 lat oraz powyżej 16. roku życia.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 czerwca, czyli w dniu 230. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry. Na laureatów, autorów trzech najwyżej ocenianych fraszek, czekają nagrody: upominki od Powiatu Poznańskiego oraz vouchery na wydarzenia kulturalne lub kulinarne w Dworze Skrzynki (pl. Parkowy 1) do zrealizowania do końca roku. Organizator przewiduje też możliwość przyznania dodatkowych nagród. Wszystkie najciekawsze i wyróżnione fraszki, rymowanki i „blubraszki” będą opublikowane na stronach internetowych organizatora.

Konkurs odbywa się w związku z ogłoszeniem roku 2023 rokiem Aleksandra Fredry, twórcy oryginalnej polskiej komedii oraz autora wielu humorystycznych bajek i wierszy. Konkurs organizowany jest m.in. przy współpracy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Szczegóły: