Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

03.2.2021

Grafika inicjatywy - na niebieskim tle logo, tytuł akcji, adres strony internetowej i numer telefonu do kontaktu.Seniorzy w wieku 70+ mogą skorzystać ze wsparcia uruchomionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Wolontariusze mogą m.in. zrobić zakupy czy wyprowadzić psa.

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Za pomocą infolinii (tel. 22 505 11 11) seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Pomoc dedykowana jest osobom w wieku 70+.

Szczegóły:

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Poznań

W przypadku zgłoszeń od mieszkańców Poznania informacja trafia do MOPR, którego pracownicy wraz z wolontariuszami Caritas Poznań realizują usługę i kontaktują się z seniorem, by ustalić zakres pomocy.

Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobom, które korzystają z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wolontariat

W pomoc seniorom mogą włączyć się pojedyncze osoby lub organizacje.

Co zrobić, by dołączyć do akcji jako wolontariusz?

  • Znajdź Partnera Korpusu Solidarności ze swojego regionu, skontaktuj się i razem wspierajcie seniorów.

Mapa Korpusu w Polsce

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów i czekaj na kontakt lub zgłoś się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy

Co zrobić, by dołączyć do akcji jako organizacja?

Minimalnym warunkiem dołączenia organizacji do Korpusu Wsparcia Seniorów jest:

  • promowanie akcji w kanałach informacyjnych (np. strona na Facebooku);
  • udział członków organizacji w Korpusie w charakterze wolontariusza.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej