Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Spis powszechny – rusza badanie kontrolne

07.11.2021

Grafika artykułu: Na niebieskim tle w prawym górnym rogu biały napis "Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, 12-24 listopada 2021 r.". Po lewej stronie, na dole zdjęcie kobiety, mężczyzny, dziewczynki i seniora. Wszyscy stoją obok siebie, uśmiechają się. Narodowy Spis Powszechny zakończył się pod koniec września, teraz czas na badanie kontrolne. Ankieterzy będą dzwonić do 100 tys. losowo wybranych mieszkań w całej Polsce w dniach 12- 24 listopada.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym. Wnioski z niego płynące umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym spisie.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym, tzw. pierwsi respondenci. Ankieterzy kontaktować się będą z wylosowanymi respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane informacje podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. Podobnie, jak w trakcie spisu powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek itp. Lista pytań będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl. Udział w badaniu jest obowiązkowy.

Pierwszych wyników spisu można spodziewać się już na początku przyszłego roku.

Źródło: www.poznan.pl