Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Spotkania na temat programu Kawka Bis i programu usuwania azbestu

16.3.2023

Grafika artykułu: na ciemnoniebieskim tle w białej ramce biały napis "Kawka Bis", po jego lewej stronie symbol dwóch ptaków - jeden jest biały, drugi - przezroczysty. Pod białą ramką białe napisy informujące o szczegółach programu, w prawym dolnym rogu biały logotyp Miasta Poznania. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza seniorki i seniorów do udziału w spotkaniach na temat miejskiego programu Kawka Bis dającego możliwości pozyskania dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na inne, bardziej ekologiczne oraz programu bezpłatnego usuwania azbestu z nieruchomości.

Program Kawka Bis

Od 1 stycznia 2024 roku używane pozaklasowych kopciuchów na terenie miasta Poznania będzie karane. Warto zaplanować wymianę ogrzewania w swoim domu. Dzięki programowi Kawka Bis mieszkańcy mogą wymienić swoje stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Pozwala to znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet. W ramach programu uzyskać można nawet 100 proc. dofinansowania kosztów wymiany „kopciucha”. Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i pozostanie więcej czasu na realizację inwestycji.

Program usuwania azbestu

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym materiałem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu. W ramach miejskiego programu finansowane są: demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. Miasto pokryje 100 proc. kosztów wykonania tej usługi. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podczas spotkań na temat obu programów miejskich, które odbędą się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu (ul. Mielżyńskiego 24), pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska UMP przedstawią możliwości pozyskania dofinansowania oraz pomogą wypełnić wniosek o dotację.

Terminy spotkań:

  • 27 lutego, godz. 12.00-14.00,
  • 22 marca, godz. 12.00-14.00.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Na oba spotkania obowiązują zapisy: pod numerem tel. 61 847 21 11 lub osobiście w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.