Pierwsze Spotkanie Miast Partnerskich w Barcelonie

3 i 4 czerwca 2014 w Barcelonie, w siedzibie PAU Education odbyło się pierwsze spotkanie miast parterskich. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich siedmiu miast partnerskich, biorących udział w projekcie oraz zespół projektowy reprezentujący p.a.u. education.

Spotkanie dotyczyło kampanii „We love eating” – jej przygotowania, działań inicjujących, przebiegu i ewaluacji. Podczas spotkania ustalono, że:

Omówiono szczegółowo sposób funkcjonowania wszystkich narzędzi promocji. 

W wyniku pracy w zespołach powstało wiele ciekawych konkursów, wyzwań, akcji, które można będzie wykorzystać podczas kampanii.

Ewaluacja: ustalono następujące terminy pomiarów monitorujących:

Inauguracja kampanii – ustalono, że kampania zostanie zainaugurowana we wszystkich miastach tego samego dnia: 17.09.2014. Ustalono również wstępny harmonogram otwarcia kampanii. Zwrócono uwagę na to, że impreza inaugurująca powinna odbyć się w reprezentatywnym miejscu dla miasta.    

W dogodnym dla poszczególnych partnerów terminie zostanie zorganizowany jednodniowy warsztat w z udziałem przedstawiciela p.a.u. education. W Poznaniu zaplanowano spotkanie między 12-18 maja. Podczas warsztatu możliwe będzie uzyskanie porady, co do planowanych działań promocyjnych.   

Termin drugiego spotkania wszystkich partnerów w Barcelonie zaplanowany jest na czerwiec 2014.