II ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Centrów Seniora

21 kwietnia Centrum Inicjatyw Senioralnych gościło przestawicieli 8 centrów seniora z całej Polski. Do Poznania przyjechali reprezentanci centrów z Wrocławia, Gdyni, Lublina, Krakowa, Opola, Częstochowy, Białegostoku i Łodzi.

Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu 2015 roku podczas Wrocławskich Dni Gerontologii, wtedy też obecni przedstawiciele centrów zdecydowali o potrzebie regularnej wymiany doświadczeń podczas kolejnych spotkań we wszytkich miastach. Spotkanie w Poznaniu nie bez przyczyny towarzyszy tegorocznym targom VIVA SENIORZY!

Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, wspólne poszukanie rozwiązań dla wyzwań stojących przed poszczególnmi miastami tak, by jak najlepiej zadbać o jakość życia najstarszych mieszkańców.

Głównymi tematami spotkania w Poznaniu, poza prezentacją najważniejszych aktualnie podejmowanych działań, były srebrna gospodarka, teleopieka i efektywna komunikacja z seniorami.

Do pobrania relacja ze spotkania