Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: zdjęcie ogrodu, jednej ze zwycięskich realizacji konkursu "Zielony Poznań".
Fot. UMP

Posiadacze ukwieconych balkonów, pięknych tarasów i ogródków z wyjątkowymi roślinami mogą już wysyłać zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu „Zielony Poznań”. 

Celem konkursu jest kształtowanie u poznaniaków postaw proekologicznych, zachęcenie ich do dbania o tereny zielone w miejscu zamieszkania i pracy. Konkurs jest skierowany do mieszkańców, ukwiecających swoje przydomowe ogrody, działki i balkony, ale też firm i instytucji, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań, wpływając na jego wizerunek.

Zgłoszenia przyjmowane są od 2 maja do 20 czerwca w biurze konkursu – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań). Dokumenty można złożyć również do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesłać pocztą. Zgłoszenia przyjmowane są także w siedzibach rad osiedli bądź – w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych – w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

Rywalizacja składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego. Obiekty oceniane będą w 6 kategoriach. Są to:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
  • balkony, tarasy, loggie i okna,
  • ogrody przydomowe,
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
  • pasy zieleni,
  • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Na laureatów czekają nagrody. Więcej informacji (regulaminy, karty zgłoszeń) można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/zielonypoznan

Źródło: www.poznan.pl