Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

Bukowska 27/29, tel. 514 389 987

Fragment zgłoszenia konkursowego:

 „Stowarzyszenie Lepszy Świat zajmuje się pomocą społeczną, samopomocą, edukacją i kulturą niezależną”.

Uzasadnienie:

Spora część działań Stowarzyszenia „Lepszy Świat” skierowana jest do osób 50+. Poznańscy seniorzy z jednej strony angażują się w prowadzenie spotkań i warsztatów artystycznych, udzielają korepetycji, z drugiej są uczestnikami wydarzeń organizowanych w siedzibie organizacji oraz występują w roli beneficjentów pomocy, korzystając z pomocy wolontariuszy działających w organizacji.

W Poznańskim Banku Czasu nacisk położony jest na integrację międzypokoleniową oraz wsparcie i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym poznańskich seniorów. W ramach bezpłatnego systemu wymiany usług i umiejętności uczestnicy wymieniają się swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Wśród ofert, z których najczęściej korzystają seniorzy znajduje się: nauka obsługi komputera, pomoc w remoncie mieszkania/naprawa drobnych usterek czy wspólne spędzanie czasu. Wymiana międzypokoleniowa oprócz bezpośredniej pomocy seniorom w codziennych sprawach oraz podnoszenia ich stanu wiedzy i umiejętności, przyczynia się do przełamywania negatywnych stereotypów dotyczących wieku i płynącej z nich dyskryminacji.

W ramach „Twórz-my”, przestrzeni wymiany umiejętności artystycznych, promowani są lokalni twórcy, zwłaszcza amatorzy chcący przedstawić swoje umiejętności poprzez wspólną pracę z uczestnikami warsztatów. Ważnym aspektem jest prowadzenie części warsztatów przez osoby 50+, dzięki czemu „Twórz-my” staje się miejscem wymiany doświadczeń międzypokoleniowych. Tematyka warsztatów obejmuje takie dziedziny jak: rękodzielnictwo (m.in. szydełkowanie, robienie na drutach, hafciarstwo), formy dekorowania przedmiotów (m.in. decoupage, scrapbooking), sztuki plastyczne (m.in. malarstwo, rysunek, kaligrafia). Uczestnikami spotkań są mieszkańcy Poznania, do udziału w warsztatach zachęcani są szczególnie seniorzy. W zależności od potrzeb uczestników oraz propozycji prowadzenia warsztatów, tematyka spotkań wykracza poza wyżej wymienione działania. Spotkania różnią się również poziomem trudności. Przykładowo osobno odbywają się warsztaty szydełkowania dla osób, które nigdy nie wykonywały takich prac, a osobno dla osób sprawnie posługujących się szydełkiem. Większość warsztatów jest ukierunkowana na zdobycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Poznański Bank Czasu System bezpłatnej wymiany usług i umiejętności, w którym „walutą” jest czas poświęcony na wykonanie usługi – niezależnie od jej rodzaju. Aktualnie zrzesza około 200 osób w różnym wieku – od 18-80. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.lepszyswiat.org.pl lub www.facebook.com/tworzmy

Stała oferta:

Stowarzyszenie zaprasza na warsztaty, Targi Różności, Bank Czasu. Wydarzenia bezpłatne lub za symboliczną opłatą.