Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"

ul. Dąbrowskiego 18, tel. 618 437 255

Fragment zgłoszenia konkursowego:

 „Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce […] Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących, do tych, dla których największą bolączką jest samotność”.

Uzasadnienie:

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” zostało założone we Francji w 1946 roku przez Armanda Marquiseta. Priorytetem dla „małych braci” jest niesienie pomocy osobom po 65. roku życia. Osoby, które na co dzień z przyczyn zarówno zdrowotnych, jak i barier architektonicznych Miasta Poznania nie mogą odwiedzać siedziby stowarzyszenia, odwiedzane są przez wolontariuszy, którzy wnoszą w ich życie radość, poczucie bycia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość drugiego człowieka. Wolontariusze pełnią rolę przyjaciela, odwiedzają regularnie osoby mieszkające samotnie, troszcząc się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Pamiętają o imieninach i urodzinach podopiecznych. Wolontariusze troszczą się o to, by ich seniorzy obecni byli na spotkaniach świątecznych (Wigilia, Wielkanoc). Wolontariusze i pracownicy „małych braci” kierują się mottem „kwiaty przed chlebem” – dewiza ta podkreśla znaczenie relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a seniorem. W ramach swojej działalności stowarzyszenie oferuje swoim podopiecznym wiele ciekawych zajęć. Są one finansowane z projektów wygrywanych w ramach konkursów. Można więc skorzystać z nauki obsługi komputera, ze spotkań z językiem angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim, popołudniami można pograć w różnego typu gry, wziąć udział w klubie filmowym, pośpiewać przy pianinie z panem Witkiem. W siedzibie odbywają się również specjalistyczne spotkania z fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem, ze specjalistą ds. promocji zdrowia i geriatrą. W okresie letnim organizowane są jednodniowe wycieczki po Wielkopolsce. Od kilku lat w stowarzyszeniu działa grupa teatralna seniorów, którzy występują w zaprzyjaźnionych placówkach (szkołach, przedszkolach, klubach seniora, licea, domy pomocy społecznej). Zajęcia w większości są nieodpłatne lub za symboliczną złotówkę.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w centrum miasta, wokół głównych węzłów komunikacyjnych. Pod względem architektonicznym miejsce jest dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Siedziba mieści się na parterze, ma podjazd na wózek inwalidzki i szeroki wjazd. Przestrzeń lokalu jest zagospodarowana tak, by ułatwiać swobodne poruszanie się seniorom. W siedzibie znajdują się dwa pomieszczenia – w jednym z nich prowadzona jest większość zajęć, drugi to miejsce, w którym senior może odpocząć, popijając kawę wraz z innymi członkami stowarzyszenia.

W siedzibie panuje miła i ciepła atmosfera. Pracownicy i wolontariusze są życzliwi i pomocni. Comiesięcznie, w ramach „Akcji Poczta” do osób rzadziej odwiedzających mbU wysyłane są informatory/zaproszenia zawierające plan zajęć na dany miesiąc. Cyklicznie prowadzony jest nabór wolontariuszy w każdym wieku oraz rekrutacja podopiecznych.

Stowarzyszenie co roku uczestniczy w Targach 50+, bierze udział w Dniu Organizacji Pozarządowych oraz w imprezie „Senioralni. Poznań”. Współpracuje na bieżąco z gazetą „Filantrop”, w której co miesiąc ukazują się relacje ze spotkań. Stowarzyszenie wspiera ok. 160 seniorów i zrzesza 73 wolontariuszy, a 35 osób starszych odwiedzanych jest w domach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.malibracia.org.pl

Stała oferta:

Stowarzyszenie oferuje zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia rękodzielnicze, wykłady, spotkania. Zajęcia bezpłatne lub za symboliczną opłatą.