Stowarzyszenie Medycyna Polska/ CenterMed

Stowarzyszenie Medycyna Polska/ CenterMed

ul. Św. Marcin 58/64, tel. 660 778 480

Fragment zgłoszenia konkursowego:

 „Stowarzyszenie Medycyna Polska zostało zawiązane w 2004 roku z inicjatywy lekarzy, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz świata nauki branży medycznej, a także innych instytucji związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Od 2007 roku Stowarzyszenie koordynuje współpracę w ramach pierwszego w Polsce klastra medycznego MedCluster”.

Uzasadnienie:

 Celem Stowarzyszenia Medycyna Polska jest prowadzenie działalności promocyjnej w dziedzinie medycyny, turystyki i w dziedzinach pokrewnych, pomoc osobom potrzebującym, integracja podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie współpracy na rzecz rozwoju szeroko pojętego sektora medycznego o sektora turystycznego, również przez tworzenie sieci współpracy w ramach MedCluster.

 Liderem Stowarzyszenia jest firma CenterMed. Firma CenterMed we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska od lat realizują projekty społeczne dla na rzecz różnych grup społecznych. Oba podmioty są ze sobą ściśle powiązane. W ostatnich latach podjęto działania mające na celu poprawę jakości życia seniorów i seniorek w obszarze zdrowia. Powołano w Poznaniu Dyrektora ds. senioralnych oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Seniorów, który realizuje działania na rzecz tej grupy wiekowej. Wyremontowano, wyposażono i dostosowano na potrzeby działalności seniorów trzecie piętro siedziby firmy (zapewniono dostęp do wind). Firma CenterMed Poznań SP ZOO to Poradnie Specjalistyczne, Pracownia RTG, Zakład Rehabilitacji, Centrum Medycyny Pracy, Centrum POZ, które przyjmują NFZ oraz prywatnie. Do dotychczasowych osiągnięć firmy CenterMed i Stowarzyszenia Medycyna Polska można zaliczyć:

Architektura dostosowana jest do potrzeb seniorów i seniorek, siedziba obu miejsc znajduje się w centrum miasta (wygodny dojazd), na 3 piętro można wjechać nowoczesnymi windami. W siedzibie znajdują się przestronne i wygodne sale, salka komputerowa, szatnia, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Oba podmioty aktywnie współpracują z poznańskimi instytucjami i stowarzyszeniami, działającymi na rzecz aktywizacji seniorów, w tym z Centrum Inicjatyw Senioralnych, ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Flandria, z Akademią Podróży Wojażer, Biurem Podróży Fun Club, Polskim Towarzystwem Gerontologicznym i policją. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.centermed.pl/placowka/Poznan-12 oraz www.medycynapolska.pl

Stała oferta:

Stowarzyszenie zaprasza na zajęcia do Akademii zdrowego, bezpiecznego i aktywnego starzenia się. W programie m.in. kursy komputerowe, j. angielski, wykłady, prelekcje.