Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce

os. Tysiąclecia 52/6, tel. 666 074 232

Fragment zgłoszenia konkursowego:

 „Promujemy zdrowie poprzez praktykę wewnętrznych sztuk zdrowotnych Taoistycznego Tai TM. Delikatne obroty ciała i jego subtelne rozciąganie podczas wykonywania ruchów pozwalają każdemu, bez względu na wiek i stan zdrowia poznać te sztukę i osiągnąć wiele korzyści zdrowotnych”.

Uzasadnienie:

Forma ćwiczeń prowadzonych przez Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce jest jednakowa dla wszystkich i przedstawiana w taki sposób, że każdy może się w nich odnaleźć. Stowarzyszenie zaprasza do wspólnych zajęć tak seniorów, jak i studentów, zapewniając poczucie otwartej i przyjaznej atmosfery. Ruchy przystosowane są również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Osobom przewlekle chorym lub tym, które przechodzą rekonwalescencję, organizatorzy oferują włączenie wewnętrznych sztuk zdrowotnych Taoistycznego Tai Chi TM jako uzupełnienie terapii w ich rehabilitacji. Zajęcia prowadzone są zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych. Osoby niepracujące, emeryci i renciści oraz osoby otrzymujące zasiłek przedemerytalny mogą skorzystać ze zniżki. Działalność stowarzyszenia promowana jest poprzez organizowanie pokazów na terenie miasta Poznania i w okolicach, w których chętnie udział seniorki. Oprócz letnich ćwiczeń i pokazów w parkach na świeżym powietrzu stowarzyszenie brało również udział m.in. w Targach 50+, w Spartakiadzie dla Seniorów i w imprezie Senioralni. Poznań. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.taichi.pl

Stała oferta:

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi oferuje zestaw łagodnych ruchów, których wykonywanie wpływa na poprawę zdrowia i samopoczucia, bez względu na wiek i kondycję ćwiczącego. Dla seniorów opłata za kwartał 100 zł, kwota obejmuje możliwość ćwiczenia we wszystkich oferowanych zajęciach.