Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: na zdjęciu piec kaflowy, o otwór oparty jest pogrzebacz, obok pojemnik na węgiel.
Fot. UMP

Można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dotacja pozwala na likwidację źródeł ciepła, które nie spełniają wymagań ekologicznych. Uzyskać można nawet do 90 proc. zwrotu poniesionych kosztów.

Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skierowany jest do osób, które spełniają określone kryteria dochodowe oraz posiadają tytuł własności do lokalu na terenie stolicy Wielkopolski. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 31 marca 2024 roku.

Dofinansowanie można uzyskać na likwidację źródeł ciepła na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań 5. klasy lub ekoprojektu, oraz ich wymianę na:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • kondensacyjny kocioł gazowy,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze-woda,
  • pompę ciepła powietrze-powietrze,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

Ponadto dofinansowaniu podlegają również działania dodatkowe, takie jak wykonanie instalacji c.o., CWU, gazowej na potrzeby ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Zwrot kosztów można uzyskać także za sporządzenie dokumentacji projektowej. UWAGA: nie można uzyskać dotacji wyłącznie na działania dodatkowe.

Kwoty dofinansowania

Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu i podzielona na 3 poziomy:

  1. podstawowy — do 30 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;
  2. podwyższony — do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25 000 zł;
  3. najwyższy — do 90 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań. Tam też można składać papierowe wersje dokumentów. Można je również wysyłać na wyznaczoną skrzynkę podawczą urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – adres: /UMPoznan/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub uzyskać bezpośrednio w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP, lub pod numerem tel. 61 878 40 62.

Źródło: poznan.pl