Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Aktualności

Warsztaty i treningi w ramach projektu „Aktywny Senior”

18.6.2021
Warsztaty i treningi w ramach projektu „Aktywny Senior”

Fundacja na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet zaprasza seniorów do udziału w projekcie realizowanym w partnerstwie z UAM, w ramach którego zaplanowano m.in. warsztaty na temat zdrowego stylu życia, wycieczki rowerowe, nordic walkin...

Czytaj więcej