Targi Aktywni 50+

Pierwszym projektowym działaniem lokalnym była organizacja spotkania z lokalnymi partnerami, takimi jak organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób starszych w Poznaniu, służcego przygotowaniu   programu targów "Aktywni 50+". W spotkaniu uczestniczyło 42 partnerów lokalnych działających na rzecz poprawy jakości życia osób w podeszłym wieku.


Podczas trwających 12-13 marca 2011 r. targów "Aktywni 50+" stworzyliśmy tym podmiotom możliwość ekspozycji swojej działalności i oferty dla osób powyżej 50 i wymiany doświadczeń w zakresie pomysłów na aktywne starzenie się społeczeństwa. Zorganizowaliśmy 13 wykładów prowadzonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek publicznych i przygotowaliśmy prezentację o działalności Centrum Inicjatyw Senioralnych zawierającą materiały promujące projekt RECO.

  

Każdy lokalny partner został zaproszony do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie służącej ocenie potrzeb i oferty dla osób starszych, w kontekście poprawy jakości życia osób starszych. Ankieta została wypełniona przez przedstawicieli 12 organizacji i wyniki zostały sformułowane jako wytyczne.


W tym samym czasie została opublikowana broszura o poznańskich jednostkach działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Publikacja zawiera zwięzłą informację (adresy i krótkie opisy) o pozarządowych i publicznych organizacjach, takich jak stowarzyszenia, instytucje służby zdrowia, domy pomocy społecznej i dzienne domów dla osób starszych. W broszurze znalazła się też krótka informacja o projekcie RECO. Jest rozpowszechniana wśród seniorów w Centrum i podczas wszystkich działań.

Targi "Aktywni 50+" w ciągu dwóch dni odwiedziło 3,5 tys. osób. Szczegóły dotyczące targów Aktywni 50+  2011 znajdą Państwo tutaj

 


 

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.