Telefon Porad Cyfrowych

Centrum Inicjatyw Senioralnych oferuje wsparcie w zakresie korzystania z nowych technologii w postaci konsultacji telefonicznych.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu: 603 489 205 (opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora), pod którym trzy razy w tygodniu pracownik Centrum udziela porad cyfrowych.

Dyżury:

poniedziałek-środa, godz. 10.00-14.00

Wsparcie obejmuje rozwiązywanie problemów z:

Konsultanci udzielają m.in. porad jak: 

Na konsultacje nie obowiązują zapisy. Konsultacja jest doraźnym (najczęściej jednorazowym) wsparciem i nie stanowi elementu kursu ani innej formy cyklicznej nauki w zakresie nowych technologii. Czas konsultacji jest dostosowywany do konkretnego zagadnienia i potrzeby, jednak w założeniu pracownik będzie mógł udzielić osobom dzwoniącym minimum trzech porad w ciągu godziny.

Materiały do pobrania: