Telefoniczny dyżur eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

23 września i 12 października w godzinach 9.00-13.00 pod numerem telefonu 61 841 68 44 będzie można zasięgnąć informacji na temat rent, emerytur i ich przeliczania.

Temat dyżuru: emerytura powszechna dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r.

Temat dyżuru: zagadnienia związane z zakresem emerytur i rent - przyznanie czy przeliczenie świadczenia, jakie w związku z tym należy przedłożyć dokumenty, komu przysługuje prawo do przeliczenia i podwyższenia świadczenia, jakie przysługują dodatki do świadczeń i kto może się o nie ubiegać.