Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy

3 sierpnia 2020 r. ponownie uruchomiono usługę polegającą na dowiezieniu seniorów do grobów ich bliskich na cmentarzach Miłostowo i Junikowo.

Na potrzeby wznowienia usługi w czasie panemii opracowano zasady korzystania z usługi związane z nowym reżimem sanitarnym. Zasady będę udostępnione u przewoźnika do wglądu.

Do obowiązków seniora należy:

Z usługi będą mogli skorzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy ukończyli 80 r.ż. lub ukończyli 60 r.ż. i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony powrotnie pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut. Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej. Prosimy o uiszczanie opłat bilonem.

Zgłoszenia usługi będą przyjmowane bezpośrednio przez pracowników biur cmentarnych pod następującymi numerami telefonów:

Miłostowo – tel. 577 099 400

Junikowo – tel. 577 066 700