Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Plakat promujący projekt. Na pierwszym planie szczegółowe informacje na temat projektu, w tle zdjęcie ćwiczącej w domu pary seniorów. Pod zdjęciem - logotypy organizatorów, partnerów i instytucji finansujących projekt.  Fundacja na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet zaprasza seniorów do udziału w projekcie realizowanym w partnerstwie z UAM, w ramach którego zaplanowano m.in. warsztaty na temat zdrowego stylu życia, wycieczki rowerowe, nordic walking oraz zajęcia rehabilitacyjne na basenie.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form aktywności:

  • warsztaty o zdrowym stylu życia w wieku senioralnym (1 lub 2 spotkania w zależności od ilości utworzonych w danym rejonie grup),
  • nordic walking – warsztaty treningowe (8 spotkań 2 razy w tygodniu),
  • wycieczki rowerowe po Poznaniu i okolicach (4 wycieczki lub zamiennie zamiennie nordic walking, jeśli w grupie będą osoby z przeciwwskazaniami do jazdy na rowerze),
  • zajęcia rehabilitacyjne na basenie UAM Morasko (5 spotkań),
  • wycieczki tematyczne po Poznaniu (2 spotkania obejmujące następujące tematy: „Jedz zdrowo”, „Nie taki smutny los żaka”, „Historia rogala świętomarcińskiego” oraz „Śladami PRL w Poznaniu”).

Powyższe działania zaplanowane są na ok. 4 miesiące i ich adresatem będzie 10 grup po 15 osób.

Szczegóły:

joanna.garsztka@1uniwersytet.pl, tel. 697 007 057

Zajęcia są częścią projektu „UAM dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie” realizowanego w ramach zadania „Aktywny Senior”.