Uczta zamykająca projekt "We love eating!"

3 grudnia zespół Centrum spotkał się w Zamku z lokalnymi partnerami w prowadzeniu kampanii "We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu", aby oficjalnie zakończyć i podsumować projekt, który realizowaliśmy wspólnie od września 2014 roku.

Od września 2014 do września 2015 w składzie Lokalnej Grupy Promującej znalazło się niemal 40 podmiotów, w imieniu których w kampanię zaangażowało się blisko 100 osób koordynujących działania profilaktyczne.

W ścisłej współpracy partnerskiej z Lokalną Grupą Promującą zorganizowaliśmy pod szyldem kampanii dziesiątki różnych wydarzeń, takich jak lokalne festyny, wykłady, prelekcje, warsztaty, konsultacje indywidualne, lekcje, badania i pomiary, pokazy, zajęcia rekreacyjne, zawody sportowe, degustacje itd., podczas których do dzieci, młodzieży i ich rodziców, kobiet ciężarnych i karmiących oraz seniorów trafiły tysiące materiałów informacyjnych.

Spotkaniem w Zamku chcieliśmy wyrazić wdzięczność za zaangażowanie w działania kampanijne, a także przedyskutować możliwe kierunki i formy dalszej współpracy. Doceniamy wysokiej jakości partnerstwo utworzone na potrzeby projektu i chcielibyśmy móc dalej pracować w tym kompetentnym zespole. Cieszy nas fakt, że wszyscy zebrani wyrazili chęć dalszej współpracy i rozwijania działań, co znalazło odzwierciedlenie w żywej i ciekawej dyskusji.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze seniorzy oraz przedstawiciele kilku organizacji, firm i instytucji wchodzących w skład Lokalnej Grupy Promującej, niestety nie wszystkim udało się dotrzeć na naszą ucztę. Tym niemniej, wszystkim osobom zaangażowanym w dotychczasowe działania w ramach kampanii serdecznie dziękujemy, tylko dzięki Państwa pracy i dobrej woli możliwe było zorganizowanie tak wielu wydarzeń.

Dziękujemy CK Zamek za udostępnienie sali, a firmie Zaczyn - kitchen&soul za przygotowane zdrowych pyszności.

Wszystkich zaiteresowanych współpracą i włączeniem się w działania kampanii zapraszamy do kontaktu: magdalena.krysinska-sowa@centrumis.pl tel. 61 847 21 11