Udział przedstawiciela CetrumIS w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa seniorów

Centrum Inicjatyw Senioralnych wzięło udział w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa seniorów. Spotkanie prewencyjne odbyło się 12.06.2015 r. w Komendzie Miejskiej Policji.

Organizatorem spotkania był Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Zostały poruszone kwestie związane m.in. bezpieczeństwem osobistym seniorów, przemocy w rodzinie, nieuczciwymi praktykami sprzedaży. Celem spotkania było zapoznanie seniorów z aktualnymi zagrożeniami związanymi z przestępczością i patologiami, z  zagrożeniami na jakie są narażeni jako konsumenci; omówienie oszustw oraz nieuczciwych technik sprzedaży oraz zwrócenie uwagi na zasady prewencji kryminalnej w obszarze zapobiegania zdarzeniom na jakie narażone są osoby starsze.