Udział w konferencji "Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+"

Przedstawiciel CentrumIS wziął udział w konferencji "Jak skutecznie wspierać? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+".

Konferencja odbyła się 28 maja br., w Lesznie. Celem konferencji było zapoznanie się i wymiana dobrych praktyk dotyczących aktywizacji zawodowej dojrzałych pracowników oraz ocena aktualnej sytuacji osób 50+ na rynku pracy w Polsce, a także ocena działań podejmowanych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób.