Udział w konferencji "Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania"

16 lutego br. w Sejmie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów "Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania", organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę oraz Sejmową Komisję Polityki Senioralnej. Przedstawiciel CentrumIS wziął udział w konferencji oraz warsztatach towarzyszących. 

Co zrobić, by dać osobom starszym poczucie wpływu na otoczenie? W jaki sposób wzmocnić ich dialog z lokalnymi władzami? Jak zachęcić samorządy do działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego? O tym wszystkim dyskutowano podczas konferencji.

Projekt „Zoom na rady seniorów” realizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“, dzięki dofinansowaniu z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Patronat nad „Zoomem na rady seniorów” objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Miast Polskich.