Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku – semestr letni

27.12.2022

Masz ochotę na kontakt z kulturą i doskonalenie swoich umiejętności artystycznych? Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w zajęciach w ramach semestru letniego w roku akademickim 2022/2023.Grafika artykułu: Na niebieskim, okrągłym polu czarno-biały napis: "Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu". 

Program i metody pracy UATW nastawnie są na twórcze poznawanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. W programie UATW wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, zajęcia praktyczne w zakresie sztuk wizualnych (malarstwo, ikonopisanie, rysunek, fotografia), ale też aktywności poza Uniwersytetem, czyli wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, plenery.

Zajęcia artystyczne w semestrze letnim będą się odbywać stacjonarnie, teoretyczne – w formule online. Opłaty za sekcje (za cały semestr):

  • fotografia – 240 zł,
  • ikonopisanie – 450 zł,
  • malarstwo – 310 zł,
  • rysunek – 310 zł,
  • wykłady – 140 zł.

Obowiązuje też jednorazowa opłata rekrutacyjna (dla nowych członków) – 50 zł. Słuchaczem UATW może zostać każda osoba w wieku 50+.

Zapisy do 31 stycznia 2023 roku (zajęcia będą się odbywać od lutego do maja), o przyjęciu do UATW decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wstępnie zarezerwować miejsce, należy wysłać wiadomość na adres: uatw@uap.edu.pl, podając: imię, nazwisko, sekcję, grupę. Zgłoszenia można dokonać, składając dokumenty osobiście w sekretariacie UATW albo przesyłając je pocztą, można też wysłać widomość elektroniczną (również na adres: uatw@uap.edu.pl) zawierającą skan wypełnionych formularzy.

Wszystkie szczegóły, w tym informacje o zajęciach z podziałem na grupy, formularze niezbędne do zgłoszenia znaleźć można na stronie Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku.

Kontakt:

  • Sekretariat UATW, pl. Wielkopolski 9, pok. 401, budynek C, tel. 61 853 00 18 w. 119 (czynny we wtorki w godz. 11.00–15.00), uatw@uap.edu.pl