Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku: wakacyjne kursy plastyczne

23.5.2022

Grafika artykułu: Na niebieskim tle białe napisy informujące o wakacyjnych kursach w ramach Uniwersytetu Artystycznego Trzeciego Wieku w Poznaniu. 

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu zaprasza na wakacyjne kursy plastyczne. Do wyboru rysunek, malarstwo oraz ikonopisanie.

RYSUNEK

 • prowadzenie: dr Natalia Czarcińska
 • opłata: 230 zł

Terminy spotkań:

 • grupa I: 20-24 czerwca
 • grupa II: 25-29 lipca

Godziny zajęć:

 • grupa I: godz. 13.45–17.30
 • grupa II: godz. 13.45–17.30

Zapisy są przyjmowane do:

 • grupa I – 3 czerwca
 • grupa II – 8 lipca

Opis:

Rysunek to jedno z podstawowych narzędzi poznawczych. Dla dzieci rysowanie jest czynnością naturalną. Jest wizualną formą myślenia, dociekania, studiowania, badania rzeczywistości. Rysując, doskonalimy nie tylko dłonie i oko, ale poszukując nowych rozwiązań, również intelekt. Rysunek to nie tylko początek każdej aktywności artystycznej i projektowej: koncepcyjny szkic do obrazu, rzeźby czy schemat techniczny, ale przede wszystkim autonomiczna dyscyplina sztuki. To doświadczanie ruchu, wagi, napięcia, rytmu, formalnych przeciwieństw, kontrastów światła i cienia. Uczestnicy spotkań kreślić będą linie i znaki. Interesować ich będą różne jakości i intensywności, wykonywane intencjonalnie, a czasem bezwiednie, intuicyjnie. Korzystając z rady Paula Klee, „wyprowadzą linię na spacer”. Wzorem Brice’a Mardena „wyzwolą linie spod ścisłej kontroli dłoni”, rysując za pomocą długich patyków, a twórczość Richarda Longa zainspiruje do działań w przestrzeni w plenerze.

MALARSTWO

 • prowadzenie: Marta Węglińska
 • opłata: 230 zł

Terminy spotkań:

 • grupa I – 27 czerwca-1 lipca
 • grupa II – 27 czerwca-1 lipca

Godziny zajęć:

 • grupa I – godz. 11.00-14.45
 • grupa II – godz. 15.00-18.45

Zapisy są przyjmowane do 10 czerwca.

Opis:

Pięciodniowe zajęcia twórcze dla wszystkich osób, które są zainteresowane rozwijaniem umiejętności oraz wiedzy z zakresu malarstwa. Spotkania poza praktycznymi wskazówkami dotyczącymi technologii malarskiej przygotowują także do świadomej, indywidualnej pracy artystycznej. Program zajęć obejmuje pracę z różnymi tematami, takimi jak martwa natura, pejzaż, architektura. Uczestnicy będą nie tylko malować, ale też analizować zagadnienia: kompozycji, kolorystyki, przestrzeni, iluzji malarskiej, perspektywy i kontrastu. Spotkania obejmują konsultacje pomysłów, opracowanie szkiców i wykonanie 1-2 obrazów w wybranej technice malarskiej.

IKONOPISANIE

 • prowadzenie: Katarzyna Piasecka
 • opłata: 400 zł

Terminy spotkań:

 • grupa I – 4-15 lipca (pon.-pt., 4-8 lipca, 11-15 lipca)
 • grupa II – 5-16 września (pon.-pt., 5-9 września, 12-16 września)

Godziny zajęć:

 • grupa I – godz. 9.00-12.45
 • grupa II – godz. 16.00-19.45

Zapisy są przyjmowane do:

 • grupa I – 17 czerwca
 • grupa II – 19 sierpnia

Opis:

Uczestnicy warsztatów wykonają ikonę Matki Boskiej Pietrowskiej, która jest typem tzw. Matki Bożej Czułej – Eleusa. Cykl przewidziany jest na 50 godzin pracy warsztatowej, po 5 godzin dziennie. Uczestnicy będą posługiwać się tradycyjną techniką pisania ikon, opartą o kanon i technikę bizantyńsko-słowiańską. Do tworzenia malatury używać będą pigmentów pochodzenia naturalnego. Dodatkowym elementem będzie nauka tworzenia reliefów lanych, tzw. nalewów oraz dekorowanie niektórych elementów emalią.

Liczba miejsc na wszystkie zajęcia jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator nie zapewnia materiałów plastycznych potrzebnych na zajęcia.

Zajęcia są płatne. Będą odbywać się w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Więcej informacji na stronie UATW.

Kontakt:

Kierownik: dr Magdalena Kleszyńska, Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu, Sekretariat, plac Wielkopolski 9, pok. 401, budynek C (czynny we wtorki w godz. 11.00-15.00), e-mail: uatw@uap.edu.pl, tel.: 61 853 00 18 w. 119.