Usługi geriatryczne

USŁUGI GERIATRYCZNE

W poradni geriatrycznej lekarz zajmuje się problemami zdrowotnymi osób w podeszłym wieku, w szczególności ich leczeniem oraz sposobami właściwej pielęgnacji.

Jeśli Ty lub osoba, powyżej 65 roku życia, którą się opiekujesz ma problemy z :

- wieloma współistniejącymi chorobami,
- wieloma terapiami lekowymi,
- niespecyficznymi objawami,
- zaburzeniami osobowości i zachowania
zgłoś się do lekarza geriatry, który pomoże wyjaśnić te problemy, zdiagnozować chorobę i jednocześnie we współpracy z zespołem innych specjalistów zaproponuje najlepszy plan terapeutyczny.

Wizyta w poradni geriatrycznej wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

USŁUGI GERIATRYCZNE

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem. Telefon: 61 647 77 15,
e-mail: poz@posum.pl, szczegółowe informacje: POSUM

Rejestracja pod numerem telefonu: 61 861 63 84, szczegółowe informacje: MEDYK

Rejestracja pod numerem telefonu: 61 855 11 76, 504 027 738

Rejestracja pod numerem telefonu: 61 54 90 00, 61 873 83 12, szczegółowe informacje: PORADNIA