Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania

Uwaga

Artykuł ma charakter ARCHIWALNY i jego treść może nie być aktualna. Opublikowano go w dniu 23-05-2017.

Miasto Poznań (MOPR) wraz z organizacjami pozarządowymi zapraszają do zapoznania się z działaniami projektu, którego celem jest ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych mieszkańcom Poznania z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych.

Projekt realizowany przez Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z NGO-sami: PKPS, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Stowarzyszenie Medycyna Polska, Fundacja Aktywizacja, Fundacja L’Arche, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych mieszkańcom Poznania z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych. Znaczącą liczbę uczestników stanowią osoby po 60 r. ż. oraz osoby w wieku podeszłym. Projekt jest dostępny dla 1135 osób z niepełnosprawnością i/lub niesamodzielnych oraz dla 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością.

Projekt obejmuje 4 obszary:

- Centrum Opieki Środowiskowej

- Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą z niepełnosprawnością

- Usługi asystenckie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością

- Zintegrowane Centrum Opieki

Biuro Projektu: tel. 669 304 083

Zintegrowane Centrum Opieki – realizowane przez Konsorcjum Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria oraz Stowarzyszenie Medycyna Polska

ZCO to kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych w szczególności z powodu wieku oraz niepełnosprawności. Osoby korzystające z ZCO są objęte pomocą w ramach systemu Teleopieki. Uczestnik projektu zostaje wyposażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (np. duszności, zawroty głowy, upadek) uczestnik projektu może skontaktować się z Teleasystentem, którego zadaniem jest weryfikacja sytuacji dzwoniącego (czy jest z nim kontakt, co się wydarzyło, jakie ma objawy) i podjęcie odpowiednich działań – np. wezwanie służb ratunkowych, powiadomienie sąsiada posiadającego klucze. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów IT w trakcie wykonania połączenia przez guzik alarmowy Teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na przekazanie kluczowych informacji służbom medycznym (np. występowanie cukrzycy, przyjmowane leki, alergie lekowe) nawet w przypadku gdy podopieczny stracił przytomność.  W ramach Teleopieki uczestnik projektu może korzystać również z tak zwanych połączeń zielonych czyli rozmów towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera im samotność lub potrzebują uzyskać dodatkowe informacje. Raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.

Ważną część ZCO stanowi Centrum Usług Domowych czyli zespół specjalistów mających osobisty kontakt z uczestnikami projektu. W pierwszej kolejności należy wymienić Asystentów, którzy przed podłączeniem do systemu Teleopieki przeprowadzają wywiad środowiskowy dotyczący sytuacji społecznej i stanu zdrowia z każdym korzystającym. Dodatkowo tworzą Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia, w którym wskazują jakimi dodatkowymi działami (poza Teleopieką) należy objąć danego uczestnika.  Do dyspozycji mają zespół medyczny: lekarza geriatrę, fizjoterapeutę, pielęgniarki i psychologa. W szczególnych sytuacjach mogą zaproponować pomoc Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub Niepełnosprawnych, który udziela porad prawnych. Ważnym uzupełnieniem powyższych usług jest możliwość skorzystania ze wsparcia wolontariuszy, co jest szczególnie przydatne w przypadku osób samotnych, niewychodzących z domu. Wolontariat odbywa się w trybie jeden na jeden – czyli dany uczestnik jest zawsze odwiedzany przez tego samego wolontariusza dzięki czemu mogą się lepiej poznać i nawiązać głębszą relację. Wolontariat towarzyszący polega na systematycznych odwiedzinach i wspólnym spędzaniu czasu – dokładny zakres działań będzie wynikiem indywidualnych potrzeb i możliwości korzystającego. Wspólne spędzanie czasu polegać może na rozmowie, czytaniu książek i prasy, dotrzymaniu towarzystwa, zachęcaniu do podejmowania aktywności (wspólne wyjścia na spacer, korzystanie z kultury), a także pomocy w drobnych sprawach życia codziennego. Dodatkowo wolontariusze w czasie spotkań z uczestnikami projektu mogą korzystać z tabletów z Internetem np. do treningów pamięci, gier słownych i innych aplikacji mających na celu aktywizowanie seniora/osobę niepełnosprawną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Działaniami zostanie objętych 550 osób. Wszystkie usługi w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki są bezpłatne dla uczestników projektu.

Czas realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017

KONTAKT:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"

tel.: 664 999 886, 518 301 653

ul. Św. Marcin 58/64, Poznań