Uniwersytety Trzeciego Wieku

Sprawny umysł jest równie ważny jak wyćwiczone ciało. Wiele osób nierzadko dopiero na emeryturze znajduje czas na naukę i poszerzanie swojej wiedzy, często szansa ta została im odebrana w burzliwych czasach ich młodości. Uniwersytety trzeciego wieku (utw) to miejsca, które taką szansę przywracają. Ale nie tylko o wiedzę chodzi. Uniwersytety trzeciego wieku pobudzają do aktywności, są pretekstem do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu w dobrym towarzystwie.

Uniwersytety trzeciego wieku działają podobnie jak szkoły wyższe, podobnie też jest zorganizowany rok akademicki (podział na dwa semestry z przerwą zimową i letnią). Zazwyczaj w ramach wpisowego słuchaczki i słuchacze uprawnieni są do udziału w wykładach, które – w zależności od uniwersytetu – odbywają się raz lub kilka razy w miesiącu. W ramach opłat dodatkowych słuchacze mogą wybrać dowolną liczbę sekcji tematycznych, w których chcą uczestniczyć. Uniwersytety trzeciego wieku mają też swoje profile, w zależności od uczelni, w ramach której powstają. W Poznaniu działa sześć takich ogólnodostępnych uniwersytetów.

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku
Adres ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon 61 851 00 36
Email utw.poznan@vp.pl 
Strona Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Biuro poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00-14.00
W ofercie Uniwersytetu są wykłady (raz w tygodniu), sekcje artystyczne (muzyka, taniec), zajęcia z rozwoju osobistego, sekcje popularno-naukowe (historia sztuki, genealogia, języki: angielski, włoski, niemiecki, francuski, rosyjski), sekcje ruchowe (turystyka piesza, elastyczność i relaks), wycieczki. Więcej

Uniwersytet Każdego Wieku w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa
Adres ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, kod Poznań
Telefon 61 655 33 46, fax. 61 655 33 44
Email ukw@wsb.poznan.pl 
Strona Uniwersytet Każdego Wieku
Biuro pok. 210A (II piętro), czynne: wtorki - 9.00 - 11.00, środy (tylko te, w które odbywają się wykłady) 15:00 - 18:00, czwartki - 13:00 - 15:00
W ofercie Uniwersytetu są wykłady (jeden w miesiącu) oraz sekcje: ruchowe (ćwiczenia z elementami tańca, gimnastyka w wodzie, nordic walking, pilates, salsa i latino - solo, zajęcia zdrowy kręgosłup), hobbystyczne (gry logiczne, kulinaria, żywienie, psychologia, historia genealogia, spotkania ze stylistką), artystyczne (chór, fotografia), językowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski), trening pamięci, zajęcia komputerowe, o wolontariacie. Więcej

Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Adres al. Niepodległości 10
Telefon 61 856 92 45
Email wszechnica@ue.poznan.pl  
Strona Otwarta Wszechnica Ekonomiczna
Biuro: budynek A, pokój 232 (II piętro, skrzydło) czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-12.00. W ofercie Wszechnicy są wykłady, lektoraty z języka angielskiego, szkolenia z obsługi komputera i urządzeń mobilnych, bezpieczeństwa w Internecie, fotografia cyfrowa i digitalizacja zdjęć, zajęcia ruchowe (slow flow). Przy Wszechnicy działa także chór Więcej

Uniwersytet Artystyczny III Wieku, Uniwersytet Artystyczny
Adres al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
Telefon 61 853 00 18, wew. 119
plac Wielkopolski 9, Poznań 60-967
godziny urzędowania: pon - czw, 14:00-16:00, pok. 401, bud. C
Kierownik UATW Magdalena Kleszyńska
Email uatw@uap.edu.pl 
Strona Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku
W ofercie wykłady o sztuce, sekcje artystyczne (rysunek, malarstwo, ikonopisanie) oraz plenery.

Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Przyrodniczy
Adres ul. Wojska Polskiego 28, 60- 637 Poznań
Telefon 61 848 70 26
Email cku@up.poznan.pl 
Strona Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Biuro pok.113 (I piętro), Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek rektoratu)
W ofercie wykłady i prelekcje dotyczące uprawy roślin i odżywiania, także praw konsumenckich i przedsiębiorczości. Więcej

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Medyczny
Adres ul. Fredry 10, 61-701 Poznań (Dział Promocji i Karier)
Telefon 61 854-60-31
Email promocja@ump.edu.pl  
Strona Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Miejsce wykładów Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37A
W ofercie edukacja prozdrowotna w zakresie profilaktyki typowych chorób wieku starszego (wykłady i warsztaty).

Uniwersytet Srebrnego Wieku, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
Adres ul. Głogowska 26, Poznań 60-734
Telefon 61 886 28 00
Email dziekanat@wsus.poznan.pl  
Strona Uniwersytet Srebrnego Wieku 
Miejsce wykładów ul. Głogowska 26
W ofercie Uniwersytetu znajdują się wykłady przybliżające najważniejsze procesy społeczne i ekonomiczne współczesności. Nie brakuje również tematów związanych z psychologią, organizacją czasu wolnego i aktywizacją zawodową. Studentem Uniwersytetu Srebrnego Wieku może być każdy, kto pracował lub pracuje w służbach mundurowych (funkcjonariusze, cywilni pracownicy) oraz inne osoby zainteresowane i akceptujące program edukacyjny Uniwersytetu.