1

V edycja Konkursu „Działania Godne Uwagi”

Grafika promująca konkurs. Na biało-żółtym polu zarys ludzkiej głowy, na nim, na białym polus 0 symbol żarówki. Pozostała część grafiki w kolorze niebieskim.Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych inicjatywy realizowanych przez wielkopolskie organizacje i grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski.

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Działania Godne Uwagi”. Jego celem jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody!

Do kogo kierowany jest konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Co zrobić, aby wziąć udział?

Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie w specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 25 października.

Inicjatywy można zgłosić w następujących kategoriach:

  • Społeczeństwo,
  • Kultura,
  • Sport,
  • Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość,
  • Zdrowie i Ekologia.

Jak wyłaniani są laureaci?

Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po dwie zwycięskie inicjatywy w każdym z subregionów (łącznie 12 inicjatyw). Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy
internautów. Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu „CAMP Chwaliszewo75″ na Facebooku ruszy 8 listopada. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali w Poznaniu (o konkretnych ustaleniach organizatorzy będą informować).

Jakie nagrody czekają na zwycięzców?

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań a także bon na realizację usługi poligraficznej.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

Szczegóły: 

Konkurs organizowany jest w ramach projektów: „Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu” dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.