Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Realizowana przez Stowarzyszenie Jeden Świat akcja pod hasłem „W Klubie raźniej” ma zachęcić osoby działające w klubach seniora i innych grupach senioralnych, by stały się ich ambasadorami i ambasadorkami w swoich lokalnych społecznościach.

Grafika artykułu: W centrum plakatu zdjęcie osób starszych malujących żółty kwiat na ścianie za nimi - dwie seniorki i senior spoglądają na wprost, uśmiechają się. Nad zdjęciem, na granatowym polu "W klubie raźniej. Zaproś innych do klubu ludzi aktywnych". Pod zdjęciem, na białym polu cytat - wypowiedź seniorów z Klubu "Niezły Młyn", pod cytatem, na niebieskim polu szczegóły na temat projektu. Przy wsparciu Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Fundacji Kreaktywator, a także klubów seniora: Klubu „Zorza”, filii Zespołu Dziennych Domów Pomocy „Klub Ogrody”, Klubu „Niezły Młyn” oraz Klubu „Fyrtel Seniora” — Stowarzyszenie Jeden Świat przygotowało kampanię oddającą głos osobom starszym. Jej głównym celem jest przeciwdziałanie izolacji społecznej, z którą bardzo często zmagają się seniorzy. Bohaterki i bohaterowie kampanii to członkowie i członkinie grup senioralnych, którym udało się wciągnąć do nich osoby ze swojego otoczenia. Ich motywacje były różne — pasja brydżowa czy zamiłowanie do śpiewu. W każdym przypadku decydującym czynnikiem, który wpływał na decyzję o metaforycznym i dosłownym dołączeniu do klubu okazywała się jednak zachęta ze strony znajomego seniora bądź seniorki.

Inicjatorzy kampanii chcą skłonić działające w klubach osoby, by stały się ambasadorami aktywnego życia. Ich doświadczenia to argument, którym osoby młodsze nie mogą się posłużyć. Dzieląc się tymi historiami, motywując do wyjścia z domu, nawiązania nowych relacji, mogą zmienić czyjeś życie na lepsze.

Więcej informacji o akcji na stronie Stowarzyszenia Jeden Świat:

Projekt „To działa! Dobre rozwiązania na rzecz antydyskryminacji” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.