Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

W sierpniu ruszy wypłata czternastych emerytur

01.8.2022

Logotyp Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychOd 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę czternastej emerytury. Wypłata „czternastki” nastąpi z urzędu, to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

„Czternastka” to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które będzie przysługiwać emerytom, rencistom i innym osobom, które mają wypłacane świadczenia długoterminowe (renta socjalna, świadczenie przedemerytalne). Kwota „czternastki” zwolniona jest z podatku dochodowego i wynosi 1338,44 zł. Po odliczeniu składki zdrowotnej do wypłaty świadczeniobiorca otrzyma 1217,98 zł. Na taki przelew mogą liczyć emeryci i renciści, których comiesięczne świadczenie nie przekracza kwoty 2900 brutto.

Osobom, które dostają z ZUS comiesięczne wypłaty między 2900 zł a 4188,44 zł – „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jednorazowe świadczenie pieniężne będzie pomniejszone o kwotę przekraczającą ustalony limit. Obowiązuje również próg dochodowy, powyżej którego czternasta emerytura nie będzie wypłacana. W tym roku wynosi on 4188,44 zł brutto. „Czternastki” nie otrzymają również osoby, którym zostało zawieszone prawo do świadczeń wypłacanych z ZUS-u.

Pierwsze przelewy z czternastą emeryturą trafią na konta już 25 sierpnia 2022 roku. Kolejne będą realizowane w terminach wypłat świadczeń.

Źródło: ZUS