Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku

23.2.2022

Logotyp ZUSOd 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną o 7 procent. Waloryzacja w 2022 roku jest waloryzacją procentową. Polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto na dzień 28 lutego 2022 r. przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 107 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny, czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł. Po waloryzacji minimalna kwota renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa będzie wynosiła 1606,13 zł. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku w wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc na infolinię ZUS: tel. 22 560 16 00. Można też umówić się na spotkanie online lub stacjonarne z przedstawicielem ZUS.