Warsztaty zamykające projekt w Brukseli

16 grudnia w Brukseli odbyły się wspólne warsztaty zamykające dwa pilotażowe projekty "My healthy family" ("Moja zdrowa rodzina") i "We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu". Oba wykorzystywały nowoczesne nastawienie to promowania zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i mediów zaprezentowano rezultaty i wnioski płynące z obu projektów.

We wszystkich siedmiu partnerskich miastach uczestniczących w projekcie "We love eating" w badaniach ankietowych wzięło udział ponad dwa tysiące osób (dzieci, ich rodziców, osób starszych i kobiet w ciąży/karmiących piersią) opisując swoje zachowania zdrowotne, świadomość korzyści płynących ze stosowania zdrowej diety oraz zamiarów związanych z regularną aktywnością fizyczną. Niemal 600 osób uczestniczyło w badaniu początkowym i badaniach pośrednich, dając możliwość zweryfikowania informacji o tym, czy i jak kampania wpłynęła na zmianę ich zachowań. Świadomość składowych zdrowego stylu życia, promowanych poprzez projekt, wzrosła w prawie wszystkich grupach odbiorców. Zaobserwowano pozytywny kierunek zmian, szczególnie wśród najstarszych respondentów, którzy mieli najlepsze nastawienie do zmiany stylu życia we wszystkich projektowych aspektach. Wg badań:

Nawet jeśli idealny model zdrowego stylu życia nie został całkowicie osiągnięty, to dzięki powyższym projektom, jestesmy na właściwej drodze, by ten cel osiągnąć. Oczekujemy teraz, że ważne wnioski z nich płynące zostaną wykorzystane w politykach zdrowotnych i przełożą się na indywidualne zachowania w przyszłości. Mamy też nadzieję, że oba te projekty będą inspiracją do wielokrotnego powielania w społecznościach Unii Europejskiej, także na szczeblach regionalnych i krajowych.

Wnioski z badań prowadzonych we wszystkich miastach partnerskich realizujących kampanię "We love eating" znajdują się w prezentacji "Evaluation and results" przygotowanej przez koordynatorkę (w języku angielskim).

W projekcie "Moja zdrowa rodzina" realizowanym w Polsce i na Węgrzech zachęcano do spożywania owoców i warzyw poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych i dystrybucję darmowych produktów. W ciągu roku ponad 23 tys. dzieci, kobiet w ciąży i osób po 65 roku życia w obu krajach partnerskich. W tym czasie rozdano 136 ton świeżych warzyw i owoców; dostarczono odbiorcom dziesiątki porad żwieniowych i smacznych przepisów. Więcej

Na zaproszenie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE), instytucji finansującej oba projekty, w spotkaniu zamykającym wzięli udział przestawiciele obu projektów reprezentujących kraje partnerskie. Przy okrągłym stole omawiano doświadczenia i wnioski płynące z projektów. Tutaj znajdą Państwo efekty pracy obu zespołów podczas warsztatów.

Zaprezentowano także nowy pilotażowy projekt "Razem", promujący zdrowy styl życia wśród kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Więcej o projekcie "Razem" ("Together") tutaj

Relacja ze spotkania w Brukseli.