Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wernisaż wystawy w Galerii Atanazego

08.5.2024

Wystawa „Chopin, Matejko, dawne mapy. Skarby Latanowicza w Bibliotece Raczyńskich” prezentuje część tzw. skarbu Stanisława Latanowicza, czyli największej mieszczańskiej kolekcji okresu międzywojennego, którą w 1938 r. miasto Poznań zakupiło od spadkobierców dla Biblioteki Raczyńskich.

Specjalny zespół badawczy zajmuje się wyłuskaniem ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich obiektów z kolekcji Latanowicza oraz jej opracowaniem. Efekty pracy i wybrane eksponaty będzie można poznać na wystawie.

Wernisaż wystawy:

  • 14 maja, godz. 18.00
  • miejsce: Galeria Atanazego, Al. Marcinkowskiego 23
  • wstęp wolny

W momencie zakupu kolekcji w jej skład wchodził m.in. księgozbiór liczący 7500 woluminów, liczący 3411 pozycji zbiór rękopisów, w skład którego wchodziły dokumenty pergaminowe i papieskie królów i książąt polskich oraz listy i autografy znanych osobistości. Latanowicz posiadał też bogate zbiory graficzne, kartograficzne oraz doborową kolekcję znaczków pocztowych.

Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. kilkanaście map z lat 1572-1762, przywileje królów i królowych polskich, rękopis dziennika podróży hrabiego Michała Tyszkiewicza do Egiptu, księgę bracką z 1664 r., inkunabuły, starodruki ze znakami własnościowymi i depozytowymi Latanowicza, a także plany papierni w Jeziornie, autografy (m.in.: F. Chopina, J. Matejki) oraz rękopiśmienny rejestr monet i medali antycznych autorstwa J. Lelewela.

Wystawa czynna do 9 czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00 oraz w wybrane soboty: 18 maja (Noc Muzeów) 12.00-20.00 i 8 czerwca 12.00-17.00.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie:

  • środa 15 maja godz. 13.00 i 17.00
  • środa 22 maja godz. 13.00 i 17.00
  • środa 29 maja godz. 13.00 i 17.00
  • środa 5 czerwca godz. 17

Obowiązują zapisy mailowe: zapisy@bracz.edu.pl

Szczegóły: