Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Weź dotację z programu Czyste Powietrze!

06.9.2021

Poznaniacy cały czas mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieca węglowego i termomodernizację budynku. Wsparcie otrzymają w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Nabór wniosków trwał cały rok. 

Do rządowego programu Miasto Poznań przystąpiło w lutym tego roku. Dzięki temu poznaniacy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami. Dodatkowo dotacja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ze wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach (warunkiem jest wyodrębniona księga wieczysta).

Jak uzyskać dofinansowanie?

Program dzieli beneficjentów na dwie grupy. Z podstawowego poziomu dofinansowania (na poziomie 30-50 proc.) mogą skorzystać wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (od 50 do 75 proc.) warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – w gospodarstwie wieloosobowym nie może on przekroczyć 1 564 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym – 2 189 zł. Dotacja może wynieść do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i aż 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem aplikacji internetowej lub serwisu gov.pl. Nabór trwa cały rok. W Urzędzie Miasta Poznania (w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, przy ul. Gronowej 22a) można uzyskać informacje o zasadach programu, jak również wypełnić z pracownikiem wniosek o przyznanie dotacji i formularz jej rozliczenia. Więcej szczegółów programie i jego zasadach znajdziemy na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Wszystkie niezbędne informacje o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać także pod dedykowanym numerem telefonu uruchomionym przez Urząd Miasta Poznania 61 878 40 62.

Rządowe wsparcie to nie wszystko. W Poznaniu równolegle realizowany jest miejski program dotacyjny Kawka Bis. Nabór do kolejnej edycji ruszy na początku przyszłego roku.

Dlaczego warto się spieszyć?

Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 roku. Wspomniana regulacja mówi również o datach granicznych wymiany „kopciuchów”. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 roku, a posiadacze pieców kaflowych – do końca 2025 roku. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, będzie im grozić kara grzywny.