Wizyta studyjna w CentrumIS w ramach projektu "Senior też decyduje”

W sierpniu br. gościliśmy uczestników projektu „Senior też decyduje” ze Śremu. Wizyta studyjna w Centrum Inicajtyw Senioralnych została zorganizowana na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej i Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja”.

Podmioty te realizują projekt pn. „Senior też decyduje” – Partycypacja społeczna osób po 60 roku życia w gminie Śrem, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu partycypacji śremskich seniorów w swoich środowiskach lokalnych poprzez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające skorzystanie z mechanizmów partycypacyjnych.

Praktyczna część projektu obejmowała spotkanie uczestników w lokalnym DPS-ie oraz wizytę w Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.