Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wizyta w Centrum Inicjatyw Senioralnych – obowiązujące zasady

27.8.2021

Wizyta w siedzibie CIS jest możliwa w godzinach jego funkcjonowania (8.00-16.00) – zalecane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę w konkretnym terminie – można to zrobić, dzwoniąc pod nr tel. 61 847 21 11 lub 61 842 35 09. Na wizytę w CIS należy stawić się punktualnie.

Na terenie CIS może przebywać maksymalnie 11 osób z zewnątrz (klienci) – 9 osób w trakcie warsztatów i spotkań na sali wykładowej, 1 osoba w  pokoju informacyjnym, której udzielane są informacje lub konsultacje, 1 osoba oczekująca na obsługę (udzielenie informacji lub konsultacji) w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu. W siedzibie CIS mogą dodatkowo przebywać osoby współpracujące z Centrum (przedstawiciele instytucji, eksperci) prowadzący warsztaty, wykłady i konsultacje dla seniorów w wyznaczonych terminach i godzinach.

Wizytę w CIS może złożyć osoba, która, według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Na terenie CIS zaleca się zakrywanie ust i nosa (CIS nie zapewnia maseczek) oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do siedziby CIS – miejsce dezynfekcji jest oznakowane, środek do dezynfekcji zapewnia CIS.

W Centrum nadal niedostępny jest samoobsługowy Pokój Informacyjny 60+. Prasa senioralna (Senioralny Poznań, Gazeta Senior) i ulotki z informacjami na temat oferty dla seniorów udostępniane są przed wejściem do Centrum w specjalnie do tego przygotowanym miejscu.

Osoby, które nadal preferują kontakt telefoniczny – mogą dzwonić do Centrum od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod numer tel. 61 847 21 11 lub 61 842 35 09 (można również napisać do nas wiadomość na adres:  centrum@centrumis.pl). Zachęcamy też do korzystania z Telefonu Porad Cyfrowych działającego przy Centrum Inicjatyw Senioralnych (od poniedziałku do środy w godz. 10.00-14.00, tel. 603 489 205), Senioralnych Pogaduszek (środy w godz. 17.00-19.00, tel. 505 394 045), Telefonicznego Dyżuru Policjanta (wtorki w godz. 12.00-14.00, tel.  887 666 508) oraz do zaglądania na naszą stronę internetową (www.centrumis.pl) i profil facebookowy, gdzie publikujemy aktualności oraz najważniejsze informacje na temat oferty w mieście dedykowanej osobom starszym.