Wolontariat akcyjny

Centrum Inicjatyw Senioralnych realizuje w ramach swojej działalności wolontariat akcyjny związany z wydarzeniami Targi Viva Seniorz! oraz Senioralni.Poznań.

Współpracujący z nami wolontariusze pomagają nam w przygotowaniach wydarzeń oraz działaniach promocyjnych. Aktywnie włączają się w prace organizacyjne w zakresie logistycznym i merytorycznym. Wolontariusze służą swoją radą i wsparciem. Podsuwają nam nowe pomysły i dzielą się swoim doświadczeniem, co pozwala nam udoskonalać nasze wydarzenia z roku na rok. 

Co najważniejsze, wolontariusze akcyjni zachęcając innych do uczestnictwa w Targach Viva Seniorzy i Senioralnych oraz promując te akcje są ambasadorami tych przedsięwzięć. 

Zapraszamy również Państwa do włączenia się w wolontariat akcyjny w Centrum.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wolontariatu akcyjnego w Centrum Inicjatyw Senioralych: REGULAMIN

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy (anna.szwak@centrumis.pl).