Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wolontariat do Poznania – ruszył konkurs regrantingowy

04.5.2022
Grafika artykułu: zdjęcie grupy wolontariuszy i ich podopiecznych, część osób na wózkach inwalidzkich, wokół otoczenie lasu.
Fot. UMP

Ruszyła druga edycja projektu „Wolontariat do Poznania”, w którym organizacje pozarządowe i nieformalne grupy działające na terenie stolicy Wielkopolski mogą dostać pieniądze na działania związane z wolontariatem.

„Wolontariat do Poznania” jest szansą na kompleksowe wsparcie tych mieszkańców miasta, którzy mają pomysł na to, jak dobrze i skutecznie pomagać innym. Centralnym punktem projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, jest konkurs, w ramach którego rozdane zostaną minimum 34 minigranty (o maksymalnej wysokości 1500 zł każdy). Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inicjatywy wolontariackie realizowane przez instytucje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy, które działają pod ich patronatem.

Uruchomiony został również punkt informacyjno-konsultacyjny – dzięki niemu osoby i organizacje korzystające z projektu będą mogły na bieżąco konsultować swoje pomysły na etapie ich składania, realizacji oraz rozliczania. Punkt działa:

  • online pod adresem: regranting@wolontariat.poznan.pl,
  • telefonicznie (tel. 503 912 757)
  • stacjonarnie (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym) w biurze CREO  przy ul. Kochanowskiego 8A/2 Poznań, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.00.

Wniosek o grant można złożyć mailem, pocztą lub w biurze projektu. Termin składania dokumentów upływa 25 maja o godz. 16.00 (dla każdego ze sposobów doręczenia). Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 20 czerwca.

Całości dopełnią szkolenia i doradztwo oraz pakiet merytoryczny. W skład tego ostatniego wejdą publikacje: „ABC wolontariatu w NGO” – pokazująca, jak krok po kroku wprowadzić na stałe w swojej organizacji działania oparte na wolontariacie – oraz pakiet gotowych wzorów dokumentów związanych z rozwojem tego typu inicjatyw. O efektach pierwszej edycji projektu można przeczytać na stronie centrumcreo.pl.

Szczegółowe informacje:

Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Źródło: www.poznan.pl