Wolontariat szpitalny z Fundacją „Dobrze, że jesteś”

Fundacja „Dobrze, że jesteś” prowadzi wolontariat szpitalny. Praca wolontariuszy polega na pomocy pacjentom w wykonywaniu codziennych czynności, robieniu drobnych zakupów, ale także na wspieraniu pacjentów swoją obecnością, cierpliwością, uśmiechem i rozmową.

Wolontariusze poznańskiego Oddziału Fundacji pracują w trzech poznańskich szpitalach:

  • Szpital MSWiA – Oddział Hematologii, ul. Dojazd 34;
  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego – Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, ul. Grunwaldzka 16/18;
  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego – Oddział Hematologii i Transplantologii, ul. Szamarzewskiego 84;

Wolontariusze dyżurują jeden raz w tygodniu na wybranym oddziale. Dzień tygodnia oraz godziny pracy uzgadniane są indywidualnie z koordynatorką wolontariuszy na danym oddziale. Wolontariusze mogą tez brać udział w spotkaniach integracyjnych i specjalnych szkoleniach.

Wolontariusze stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę nie tylko pod względem zawodowym, zainteresowań, ale również wiekowym. W zespołach wolontariackich pracują osoby, które uczą się, studiują, pracują zawodowo, są na emeryturze. Taki międzypokoleniowy kontakt sprawia, że wszyscy uczą się od siebie nawzajem nowych umiejętności.

Kontakt w sprawie wolontariatu: