Wolontariat towarzyszący dla osób starszych

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich zaprasza osoby po 60. roku życia, które żyją w osamotnieniu, do udziału w bezpłatnym Programie Obecność.

Program umożliwi nawiązanie długoterminowej relacji z wolontariuszem. Podczas spotkań organizowanych w ramach programu podopieczny może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji i zainteresowań czy wyjście na spacer.

Wolontariusze stowarzyszenia nie zajmują się natomiast świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych – nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza.

Zgłoszenia do programu: Monika Czerwińska, koordynatorka wolontariatu, tel. 508 143 118.