Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wolontariat towarzyszący przy Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich

24.2.2021

Grafika promująca wolontariat towarzyszący -  w centralnej części zdjęcie seniorki i młodej dziewczyny - kobiety trzymają w rękach białe filiżanki, uśmiechają się do siebie. Na kolorowych polach dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w programie. W prawym, górnym rogu logotyp Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. 18 lat temu, w odpowiedzi na pogłębiającą się samotność starszych osób, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich stworzyło program „Twoja obecność pomaga mi żyć”. W ramach programu organizowany jest tzw. wolontariat towarzyszący.

Polega on na regularnym odwiedzaniu podopiecznych w ich domach przez wolontariusza (również w domach pomocy społecznej). Istotą tych spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem. Jest to możliwe dzięki temu, że wolontariusze dają osobie starszej swój czas i uwagę.

Podczas spotkań podopieczny może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji i zainteresowań czy wyjście na spacer. Wolontariusze Stowarzyszenia nie zajmują się natomiast świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych, tzn. nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza.

W programie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 60. roku życia, którym doskwiera poczucie osamotnienia, mające zdolność do budowania relacji z drugim człowiekiem (w programie nie mogą wziąć udziału osoby z zaawansowaną chorobą Alzheimera, demencją czy uzależnione od alkoholu).

Więcej informacji uzyskać można u koordynatorki wolontariatu Moniki Czerwińskiej pod numerem tel. 508 143 118 lub e-mailem: wolontariatpoznan@malibracia.org.pl.