Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Wolontariat towarzyszący

27.1.2021

Na zdjęciu starszy mężczyzna podpiera brodę ręką. Po prawej stronie logotyp Stowarzysze mali bracia ubogich. Pod nim hasło: "Twoje obecność pomaga mi żyć".Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od 18 lat działa w Polsce na rzecz osób starszych i samotnych. Dociera do osób potrzebujących rozmowy i wsparcia. W ramach programu „Obecność” organizuje tzw. wolontariat towarzyszący.

Polega on na regularnym odwiedzaniu podopiecznych w ich domach przez wolontariusza. Istotą tych spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem. Podczas odwiedzin podopieczny może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji i zainteresowań, wyjście na spacer czy do teatru.

Uwaga!

Wolontariusze Stowarzyszenia nie zajmują się świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych – nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza.

Seniorzy zainteresowani taką formą wsparcia mogą kontaktować się pod numerem tel. 508 143 118.