Wolontariat w Centrum

Osoby zainteresowanie wolontariatem 60+ jak i międzypokoleniowym mogą włączyć się szereg różnych działań Poznańskiego Wolontariatu 60+ w Centrum Inicjatyw Senioralnych.