Wolontariat w punkcie szczepień MTP

Szpital Kliniczny Przemieniania Pańskiego w Poznaniu poszukuje osób chętnych do pomocy w czasie szczepień na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Głównym zadaniem wolontariuszy będzie pomoc w regulacji kolejek do punktów szczepień oraz pomoc informacyjna dla osób zgłaszających się do szczepień.

Szczepienia odbywają się przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00. Wolontariusze pracują raz w tygodniu przez 4 godziny według wcześniej ustalonego harmonogramu

Kandydaci na ten nietypowy wolontariat będą przeszkoleni pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwego postępowania epidemiologicznego oraz zasad przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Po szkoleniu z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie na czas pracy wolontaryjnej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 lutego o godz. 16.00 na terenie MTP, wejście 5a od ul. Święcickiego.

Zgłoszenia: drogą mailową na adres: danuta.woltosz@skpp.edu.pl (w treści maila należy podać swój numer telefonu).