Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Skorzystaj ze wsparcia wolontariuszy

W rudnych sytuacjach życiowych oraz chwilach osamotnienia warto skorzystać ze wsparcia wolontariuszy, którzy umilą czas i pomogą w codziennych czynnościach.

Wolontariat domowy dla osób starszych przy Caritas

Celem wolontariatu domowego jest m.in. pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a także przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu. Wolontariusze odwiedzają podopiecznego – rozmawiają, towarzyszą podczas spaceru czy wizyty u lekarza, pomagają też zrobić zakupy. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze (powyżej 60. roku życia), przewlekle chore lub osoby z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności), znajdujące się pod opieką rodziny lub opiekuna. Aby otrzymać pomoc,  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opisać swoją sytuację – następnie wysłać go do siedziby Caritas przy ul Rynek Wildecki 4a. Jeśli decyzja będzie pozytywna – podczas specjalnego spotkania zostaną omówione warunki pomocy oraz podpisanie porozumienia.

  • Szczegóły | Kontakt: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Rynek Wildecki 4a, tel. 605 333 825;

Wolontariat towarzyszący małych braci Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od 17 lat działa w Polsce na rzecz osób starszych i samotnych. Dociera do osób potrzebujących rozmowy i wsparcia. W ramach programu „Obecność” organizuje tzw. wolontariat towarzyszący. Polega on na regularnym odwiedzaniu podopiecznych w ich domach przez wolontariusza. Istotą tych spotkań jest budowanie bliskich, serdecznych relacji z drugim człowiekiem. Podczas odwiedzin podopieczny może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji i zainteresowań, wyjście na spacer czy do teatru. Wolontariusze Stowarzyszenia nie zajmują się świadczeniem usług asystenckich czy opiekuńczych – nie robią zakupów, nie sprzątają, nie zawożą do lekarza.