Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

SZKOLENIA, DORADZTWO i POŚREDNICTWO

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Centrum organizuje spotkania dla organizacji pozarządowych wspierających wolontariuszy, których celem jest m.in. analiza ich potrzeb i oczekiwań oraz diagnoza problemów, z jakimi się borykają. W ofercie Centrum również spotkania sieciujące, kierowane do działaczy organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz przedstawicieli poznańskich jednostek samorządowych oraz indywidulane i grupowe doradztwo w zakresie wolontariatu. Działające na Chwaliszewie Centrum jest tez miejscem, w którym przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń mogą skorzystać z udostępnionych pomieszczeń i sprzętu.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Stowarzyszenie oferuje szkolenia w zakresie wolontariatu – można się podczas nich dowiedzieć, czym jest wolontariat, jakie są jego rodzaje, jakie niesie korzyści. Prowadzący dokonują analizy przykładowych działań wolontariackich oraz inicjatyw społecznych. W ramach Poznańskiej Akademii Wolontariatu odbywają się też spotkania, dzięki którym organizacje mogą uczyć się, jak rozbudowywać działania wolontariackie i współpracę z wolontariuszami i wolontariuszkami. Udział w spotkaniach w ramach Poznańskiej Akademii Wolontariatu jest bezpłatny, realizowane są one w formie stacjonarnej lub zdalnej.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW WOLONTARIACKICH

Projekt regrantingowy „Wolontariat do Poznania”

To projekt, którego celem jest finansowe wsparcie organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działających w Poznaniu w obszarze wolontariatu. W ramach konkursu regrantingowego, którego operatorem jest Stowarzyszenie CREO, można zdobyć minigrant na inicjatywy wolontariackie. Ponadto beneficjenci mogą korzystać ze szkoleń i porad z zakresu wolontariatu oraz na bieżąco konsultować swoje pomysły na etapie ich składania, realizacji oraz rozliczania.

MATERIAŁY DODATKOWE, PORADNIKI

Pakiet Seniora: Wolontariat senioralny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował wskazówki dotyczące tworzenia struktur oraz angażowania się w wolontariat w społecznościach lokalnych, pobudzania wolontariatu w formule „seniorzy seniorom” i kreowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszem

Podręcznik przygotowała Fundacja Stocznia, ma służyć pomocą w kształtowaniu umiejętności współpracy z wolontariuszami. Zawiera opisy ciekawych praktyk i standardy realizacji projektów wolontariackich, omawia po kolei wszystkie etapy współpracy z wolontariuszami.