Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

SZKOLENIA, DORADZTWO i POŚREDNICTWO

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Centrum organizuje spotkania dla organizacji pozarządowych wspierających wolontariuszy, których celem jest m.in. analiza ich potrzeb i oczekiwań oraz diagnoza problemów, z jakimi się borykają. W ofercie Centrum również spotkania sieciujące, kierowane do działaczy organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz przedstawicieli poznańskich jednostek samorządowych oraz indywidulane i grupowe doradztwo w zakresie wolontariatu. Działające na Chwaliszewie Centrum jest tez miejscem, w którym przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń mogą skorzystać z udostępnionych pomieszczeń i sprzętu.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Stowarzyszenie oferuje szkolenia w zakresie wolontariatu – można się podczas nich dowiedzieć, czym jest wolontariat, jakie są jego rodzaje, jakie niesie korzyści. Prowadzący dokonują analizy przykładowych działań wolontariackich oraz inicjatyw społecznych.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW WOLONTARIACKICH

Projekt regrantingowy „Wolontariat do Poznania”

To projekt, którego celem jest finansowe wsparcie organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działających w Poznaniu w obszarze wolontariatu. W ramach konkursu regrantingowego, którego operatorem jest Stowarzyszenie CREO, można zdobyć minigrant na inicjatywy wolontariackie. Ponadto beneficjenci mogą korzystać ze szkoleń i porad z zakresu wolontariatu oraz na bieżąco konsultować swoje pomysły na etapie ich składania, realizacji oraz rozliczania.

MATERIAŁY DODATKOWE, PORADNIKI

Pakiet Seniora: Wolontariat senioralny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował wskazówki dotyczące tworzenia struktur oraz angażowania się w wolontariat w społecznościach lokalnych, pobudzania wolontariatu w formule „seniorzy seniorom” i kreowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszem

Podręcznik przygotowała Fundacja Stocznia, ma służyć pomocą w kształtowaniu umiejętności współpracy z wolontariuszami. Zawiera opisy ciekawych praktyk i standardy realizacji projektów wolontariackich, omawia po kolei wszystkie etapy współpracy z wolontariuszami.